แนะนำ หลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ" | การบริหารจัดการคลังสินค้า | เคล็ดลับออนไลน์ที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

แนะนำ หลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ" | สร้างรายได้จากการลงทุนออนไลน์ที่บ้าน.

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” align=”center” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button]

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: Cheerthaipower .

แนะนำ หลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ" และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

แนะนำ หลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ"
แนะนำ หลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ"

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การบริหารจัดการคลังสินค้า.

หลักสูตร “การจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลัง” (Warehouse Management) เป็นการบริหารงานด้านการรับ การตรวจสอบและการนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบอย่างรวดเร็วและแม่นยำในพื้นที่ขาเข้า รวมถึงการหยิบ การตรวจสอบ และการส่งมอบผู้รับตราส่งสำหรับกิจกรรมการขายตามใบสั่งของลูกค้าขาออก หลักการบริหารและจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้าคือการสร้างระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของคอลเลกชัน การเลือกที่รวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดความสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของห่วงโซ่อุปทาน การควบคุมสินค้าคงคลัง สินค้าคงคลังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสมดุลในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังให้ต่ำที่สุดโดยไม่กระทบต่อระดับการบริการ ปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดคือวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และวัสดุ เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังจึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มีสินค้าคงคลังเพียงพอในการบริการลูกค้า และทันต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาส่วนแบ่งการตลาดโดยลดการลงทุนในสินค้าคงคลังให้น้อยที่สุด เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย ดังนั้นการจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังจึงมีความจำเป็นและต้องทำร่วมกันเป็นประจำ ทำให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบสามารถจัดส่งไปยังสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ทันเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณวัตถุดิบที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาในการผลิตซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการรักษาสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจดีขึ้น พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำกำไรได้มากขึ้น สามารถผลิตสินค้าได้เร็วและเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้พื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป รวมถึงปัญหาการดำเนินงานต่างๆภายในคลังสินค้า วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและเพิ่มความเร็วในการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในคลังสินค้าได้ 2. เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่ในการจัดการสินค้าคงคลังในปริมาณมาก 3. สามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ 4. เป็น สามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพ 5. เพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลังมากขึ้น สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า เนื้อหาหลักสูตร 1. การจัดการกิจกรรมคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ – การจัดการกิจกรรมคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ – การจัดระเบียบพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนคลังสินค้าและการจัดการการไหล / การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว – สินค้าคงคลังนับรอบ – ดัชนีประสิทธิภาพของคลังสินค้า – การวัดประสิทธิภาพของคลังสินค้า – เทคนิคคลังสินค้าที่คุณควรทราบ 2. การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ – การจัดการสินค้าคงคลังและประสิทธิภาพต้นทุน – วิธีควบคุมการลดสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม – ปริมาณการสั่งซื้อทางเศรษฐกิจ ( EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด – การสั่งซื้อกำหนดค่าความปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุดสต็อคและรอบการสั่งซื้อ – การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า – การจัดซื้อแบบลีนและการลดต้นทุนการจัดซื้อ – กลยุทธ์การลดต้นทุนสินค้าคงคลัง 3. การจัดกลุ่มสินค้าคงคลัง ABC – การจัดกลุ่ม Pareto – การนับเป็นระยะ – การกำหนดสินค้าคงคลังประเภท A, B และ C – การวางแผนการลดสินค้าคงคลัง 4. เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า – การใช้บาร์โค้ดและ RFID ในการระบุผลิตภัณฑ์ – การใช้ก้าน WMS (Warehouse Management Sy) 5. กรณีศึกษา การลดต้นทุนการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ – การใช้ระบบ Pick face สำหรับการเลือกคำสั่งซื้อ – การใช้แบบ Lean ระบบคลังสินค้าสำหรับการบริหารคลังสินค้า กลุ่มเป้าหมาย Main G roup ผู้จัดการโรงงาน/ผู้บริหารระดับกลาง หรือ พนักงานระดับผู้บริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร วิทยากร อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ สนใจสมัครหลักสูตรนี้หรือไม่? .

READ  ตั้งชื่อร้านอาหารอย่างไรแบรนด์ดัง| 8 เคล็ดลับตั้งชื่อร้านอาหารให้โลกจำ | ออกแบบ ชื่อ ร้าน
READ  วิธีดาวน์โหลดฟอนต์และติดตั้ง Windows 10 หรือรุ่นอื่นๆ | ดาวน์โหลดฟอนต์ js ทั้งหมด

>>ดูข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่

READ  How I make $10,000/Month with my SaaS (Software-as-a-Service) | sass แปลว่า

การบริหารจัดการคลังสินค้า – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#แนะนำ #หลกสตร #quotการจดการคลงสนคาและควบคมสนคาคงคลงอยางมประสทธภาพquot.

[vid_tags]

แนะนำ หลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ"

การบริหารจัดการคลังสินค้า.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ การบริหารจัดการคลังสินค้า นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

8 thoughts on “แนะนำ หลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ" | การบริหารจัดการคลังสินค้า | เคล็ดลับออนไลน์ที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ”

 1. สนใจมากค่ะ อยากเตรียมความพร้อมเพื่อไปทำงานจริง ค่ะ จากเด็กโลจิสติกส์จบใหม่

  Reply
 2. I just like the valuable info you supply for your articles.

  I’ll bookmark your blog and check again right here regularly.
  I’m slightly certain I will be told lots of new stuff proper right here!

  Good luck for the following!

  Reply

Leave a Comment